آموزش


ارائه خدمات ارزنده و هدفمند، موثر در موفقیت سازمان

همزمان با تصمیم به ایجاد تغییر و قبل از آغاز بهره برداری _استقرارنرم افزار _ فرایند آموزش نوید آوران ویستا تام آغاز می گردد .تحقیقات میدانی و نیاز سنجی درسازمان های مختلف نشان داده که برای بهره برداری موثر از نرم افزار و موفقیت در اجرای پروژه در هر سطح فعالیت سازمان، جهت رسیدن به هدف نهایی که موفقیت سازمان ها می باشد، آموزش و آشنایی کامل با قابلیت های برنامه و نیز ارتقای سطح دانش کاربران ضروری است و قطعا فرایند استقرار و راه اندازی را در نهایت سادگی ، سرعت بخشیده و به بهترین شکل هدایت خواهد نمود .

instruction

شرکت نوید آوران با بهره گیری از کارشناسان خبره و متخصص خود ، برنامه آموزشی مدونی را طراحی نموده و با عنایت به سطح دانش کاربر و سطح عملیات سازمان، آن را نهادینه و اجرا می نماید.

 شیوه خدمات آموزشی :
  • آموزش در زمان استقرار
  • آموزش بعد از استقرار جهت همگام کردن کاربر با تغییرات و تکنیک های جدید بکار گرفته شده در سازمان
  • آموزش نیروهای جدید جذب شده در سازمان
  • آموزش متقاضیان آزاد دوره های حسابداری و آشنا سازی با نرم افزار جهت معرفی به کار
  • آموزش از طریق برگزاری سمینارهای آموزشی کسب و کار در سطوح مختلف با حضور اساتید خبره وبرجسته
  • برگزاری کارگاههای تخصصی
      سایت آموزش دوره ها

دوره های آکادمی آموزشی توتال

نام دورهشرحمحل برگزاری
مقدماتی در این دوره در سطح مقدماتی کلیه قسمتهای نرم افزار آموزش داده می شود و در پایان، کاربر اطلاعات کلی از نحوه کارکرد نرم افزار خواهد داشت. مشهد
متوسطه در این دوره کاربر با جزئیات و ضروریات نرم افزار بصورت کامل آشنا می شود و با تمرین یکسری از مسائل عملی می تواند تسط کاملی نسبت به نرم افزار پیدا نماید مشهد
عالی در این دوره تمامی بخش های نرم افزار به دو صورت تئوری و برگزاری کارگاه آموزشی، آموزش داده می شود. کاربر به علت شرکت در کارگاه عملی بر تمام جزئیات نرم افزار تسلط کامل پیدا می کند. در پایان با برگزاری امتحان میزان آمادگی کاربر برای کار با نرم افزار مشخص می شود. مشهد
پیشرفته در این دوره علاوه بر آموزش نرم افزار بصورت کامل منطبق بر دوره عالی کلاسهای آموزشی در رابطه با جریان کاری شرکت توسط اساتید حرفه ای ارائه می شود. این آموزش کاملترین دوره برای کاربر در حوزه مدیریت و کاربری می باشد مشهد
سفارشی این نوع آموزش با توجه به نیازهای آن شرکت برگزار می گردد مشهد