اتوماسیون مالی پخش مویرگی

تسخیر بازار در سایه رضایت مشتری

نرم افزار فروش و پخش مویرگی توتال پاسخ به نیاز شرکتهایی است که در کنار انواع روشهای فروش، بصورت توزیع مویرگی نیز فعالیت داشته و عملیات توزیع را در سطح گسترده تر ی مدیریت و اجرا می نمایند. نرم افزار توتال در پخش مویرگی برای مدیران شرکت های توزیع که موفقیت را در تسخیر بازار می دانند، امکان برنامه ریزی، مدیریت و کنترل فرایند های مختلف سازمان را بصورت گسترده و بدون محدودیتهای زمانی و جغرافیایی فراهم می نماید تا بتوانند با تمام قوا در جهت گسترش و جذب بازار فعالیت نموده و مدیریت و کنترل در اجرا را به توتال بسپارند .

 

capillary distribution

  •  خدمات ارزنده توتال در توزیع مویرگی :
   • امکان تعریف انواع فرایندهای فروش و توزیع کالا
   • مدیریت موثر فرایندهای فروش بصورت هوشمند, کاهش و صفر رساندن خطاهای کاربر
   • مدیریت موثر مشتریان ،بازاریابان،ویزیتورها ، رانندگان و انبارها
   • راه اندازی کمپین های بازاریابی ، رصد و کنترل طرحهای بازاریابی
   • ایجاد کانالهای متنوع ارتباط با مشتری و برنامه ریزی جهت مراجعات به مشتری
   • ارتباط مستقیم با خزانه داری ، انبار و حسابداری
   • سازماندهی فرایند تامین کالا و کنترل موجودی ها ورصد تقاضای بازار
   • قابلیت ایجاد انواع گزارشات و گزارشهای تجمیعی
capillary distribution


Total-CD400 (تک کاربره)

مناسب جهت شرکتهای پخش با گردش مالی متوسط

شامل زیرسیستم های حسابداری، خزانه داری، فروش سرد و انبار می باشد.

نسخه آزمایشی

 

capillary distribution


Total-SD600 (پنج کاربره)

مناسب جهت شرکتهای پخش با گردش مالی زیاد

شامل زیر سیستم های حسابداری، خزانه داری، فروش سرد، سفارشات فروش و انبار مقداری و ریالی می باشد.

نسخه آزمایشی

 

 

capillary distribution

Total- D800 (بیست کاربره)

مناسب برای شرکتهای پخش که بدنبال کنترل جامع می باشند.

شامل زیرسیستم های حسابداری، خزانه داری، فروش سرد، سفارشات فروش، ردیابی، توزیع و پخش مویرگی، تدارکات و تامین کالا، انبار مقداری و ریالی و گزارش ساز می باشد.

نسخه آزمایشی

capillary distribution

Total- D800 (بیست کاربره)

مناسب برای شرکتهای پخش که بدنبال کنترل جامع می باشند.

شامل زیرسیستم های حسابداری، خزانه داری، فروش سرد، سفارشات فروش، ردیابی، توزیع و پخش مویرگی، فروش سرد برروی تبلت، تدارکات و تامین کالا، انبار مقداری و ریالی و گزارش ساز می باشد.

نسخه آزمایشی

capillary distribution


Total- D1100 (بیست کاربره)

مناسب برای شرکتهای پخش که بدنبال کنترل جامع می باشند.

شامل زیرسیستم های حسابداری، خزانه داری، روش سرد و گرم، سفارشات فروش، ردیابی، توزیع و پخش مویرگی، فروش سرد و گرم برروی تبلت، تدارکات و تامین کالا، انبار مقداری و ریالی و گزارش ساز می باشد.

نسخه آزمایشی