اتوماسیون مالی صنعتی

تخصیص بهینه منابع ، کنترل هزینه ها و افزایش بهره وری در تولید

توتال در صنعت امکان محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده و نیز جریان ساخت را به سهولت فراهم می نماید .

مدیران سازمان های تولیدی با محاسبه بهای تمام شده محصولات، کنترل خود را بر روی هزینه های مواد، دستمزد و سایر هزینه های تولید اعمال نموده و بدون دسترسی به گزارشات دقیق و صحیح در تصمیم گیری برای افزایش تولید با مشکل مواجه اند. محاسبه بهای تمام شده صرفا معطوف به شرکتهای تولیدی نبوده و شرکتهای خدماتی، رستورانی، بیمارستانها حتی بانکها می تواند استفاده بهینه و کارامدی داشته باشد .

مدیران سازمان های صنعتی برای قیمت گذاری صحیح محصول و خدمات خود و رقابت در بازار نیاز به محاسبه و جمع بندی هزینه های تولید داشته و مدیریت در کاهش هزینه ها و جلوگیری ار اتلاف منابع از دغدغه های ایشان بوده و گستردگی پارامترهای تولید و تنوع در محصولات، کنترل و مدیریت سیستم را سخت می نماید. توتال با طراحی سیستم فرایندی در سازمان های تولید هدایت امور را بر عهده می گیرد .

 

industrial

 •  خدمات توتال در تولید :
  • سازماندهی فرایند های جریان تولید و مدیریت موثر از تامین مواد اولیه تا تولید محصول
  • رصد هزینه ها و کنترل مصرف منابع و مواد
  • مدیریت موجودی کالا و تامین منابع و مواد مورد نیاز خط تولید
  • افزایش راندمان خط تولید در کارخانه و توسعه طرح های تامین منابع
  • امکان قیمت گذاری معقول محصول متناسب با بهای تمام شده و رقابت در بازار
  • مدیریت بودجه و تهیه انواع گزارشها و گزارشات تجمیعی
  • امکان ارائه روشهای تقلیل بهای تمام شده خدمات و تولیداز طریق تجزیه و تحلیل گزارشات
sanati1


Total-CI400 ( تک کاربره)

مناسب جهت کارگاهها و صنایع با گردش مالی متوسط.

شامل زیرسیستم های حسابداری، خزانه داری، فروش، انبار تولیدی می باشد.

نسخه آزمایشی

 

sanati2


Total-SI600 ( پنج کاربره)

مناسب جهت صنایع و کارخانجات با گردش مالی زیاد.

شامل زیر سیستم های حسابداری، خزانه داری، فروش، سفارشات فروش و انبار مقداری و ریالی می باشد.

نسخه آزمایشی

 

sanati3


Total-SI800 ( پنج کاربره)

مناسب جهت صنایع و کارخانجات با گردش مالی زیاد.

شامل زیر سیستم های حسابداری، خزانه داری، فروش، قردادهای فروش، سفارشات فروش و انبار مقداری و ریالی می باشد.

نسخه آزمایشی

 

sanati4


Total-SI1000 ( پنج کاربره)

مناسب جهت صنایع و کارخانجات با گردش مالی زیاد.

شامل زیرسیستم های حسابداری و حسابداری ارزی، خزانه داری، فروش، قراردادهای فروش، سفارشات فروش، سفارشات خارجی و صادرات، انبار مقداری و ریالی می باشد.

نسخه آزمایشی

 

sanati5


Total-SI900 ( پنج کاربره)

مناسب جهت صنایع و کارخانجات با گردش مالی زیاد.

شامل زیرسیستم های حسابداری و حسابداری ارزی، خزانه داری، فروش، قراردادهای فروش، سفارشات فروش، سفارشات خارجی و صادرات، انبار مقداری و ریالی می باشد.

نسخه آزمایشی