اتوماسیون مالی بازرگانی داخلی و شرکتی


شرکت های بازرگانی داخلی عمده فعالیت خود را در بخش خرید و فروش متمرکز نموده و به علت نداشتن فرایند تولید، نیاز به محاسبه بهای تمام شده در آن کمتر احساس می شود و در مقابل سازماندهی بهینه سیستم خرید و فروش در آنها نیازی مبرم و غیر قابل چشم پوشی می باشد.
توتال در حوزه بازرگانی، بستری مناسب جهت کنترل خرید و تامین موجودی انبار و همچنین مدیریت سفارشات و مشتریان در سازمان فراهم نموده و مدیران سازمانهای بازرگانی که در داخل کشور فعالیت دارند با استفاده از توتال مدیریت موثر سیستم فرایند جریان کار و کنترل داخلی سازمان خود را به توتال سپرده و به دنبال راهکارهایی برای توسعه حوزه فعالیت خود می باشند .

internal commerce

 •  توتال در حوزه بازرگانی داخلی :
  • سازماندهی فرایندهای جریان کار از خرید تا فروش
  • مدیریت موثر فرایندهای خرید و فروش و شعب
  • مدیریت موثر موجودی کالا و اموال
  • مدیریت موثر مشتریان و تامین کنندگان داخلی و خارجی
  • تشخیص گرایشها و جهت گیری بازار
  • مدیریت حاشیه سود و کنترل هزینه ها
  • قابلیت ایجادانواع گزارشات و گزارشهای تجمیعی
capillary distribution


Total-B700 (بیست کاربره)

مناسب برای شرکتهایی که بدنبال کنترل جامع می باشند.

شامل زیرسیستم های حسابداری، خزانه داری، فروش، سفارشات فروش، تدارکات و تامین کالا، انبار مقداری و ریالی و گزارش ساز می باشد.

نسخه آزمایشی

 

capillary distribution


Total-B800 (پنجاه کاربره)

مناسب برای شرکتهایی که بدنبال کنترل جامع می باشند.

شامل زیرسیستم های حسابداری، خزانه داری، فروش، سفارشات فروش، تدارکات و تامین کالا، انبار مقداری و ریالی، فروش فروشگاهی بصورت بارکد و Touch و گزارش ساز می باشد.

نسخه آزمایشی

 

capillary distribution


Total-SB700 (ده کاربره)

مناسب جهت کسب و کارها و شرکتهای با گردش مالی زیاد.

شامل زیرسیستم های حسابداری، خزانه داری، فروش، سفارشات فروش، انبار مقداری و ریالی و فروش فروشگاهی بصورت بارکد و Touch می باشد.

نسخه آزمایشی

 

capillary distribution


Total-SB600 (پنج کاربره)

مناسب جهت کسب و کارها و شرکتهای با گردش مالی زیاد.

شامل زیر سیستم های حسابداری، خزانه داری، فروش، سفارشات فروش و انبار مقداری و ریالی می باشد.

نسخه آزمایشی